אודות הבית שלנו


מודל מניעת אשפוז פסיכיאטרי

אודות הבית שלנו
רקע
בעשורים האחרונים היחס למשבר נפשי והטיפול בו מתפתחים ומתרחבים, ועוברים שינויים רבי משמעות. גישות ההחלמה החדשות מעצימות את כוחו של האדם המשתקם, ומלמדות על יכולתו של הפרט לבנות ולשקם את חייו, לקבוע מטרות חדשות ולשאוף להצלחה, למרות המחלה ובעזרת התמודדות נכונה איתה. בעולם המערבי פותחו מודלים על מנת לצמצם את הצורך באשפוז הפסיכיאטרי ומהווים מענה רך יותר ומכיל. החל מבתי איזון מצומצמים שמשרים אווירה משפחתית, אשפוזי בית במודלים שונים, ומודלים רחבים של תיאום טיפול קהילתי ומתודות טיפול למשבר נפשי ראשון. דווקא לאור התפתחויות הללו בעולם השיקום, מתבהרים האתגרים והקשיים שמזמנת המערכת הרפואית הפורמאלית (אשפוז פסיכיאטרי) למתמודדים בכללם ולבחורי ישיבה הנזקקים לאשפוז נפשי - בפרט.

המשבר הכפול - מחלת הנפש, והזהות החרדית
בחורי ישיבות חרדיות אשר זהותם החרדית ישיבתית נטמעת בחינוכם עוד משחר ילדותם, נאלצים להתמודד עם כך שזהותם עומדת למבחן ומטלטלת בתקופות בהן הם נזקקים לאשפוז פסיכיאטרי. אורח חייהם השונה והייחודי לא מקבל מענה הולם ומתאים במסגרות המקובלות ומערער אף יותר את עולמם הפנימי וזהותם, בנוסף להתפרקות המבנים הנפשיים.

הבית המאזן, ידיד נפש
מתוך היכרות עם המענים הקיימים בשטח ומתוך ליווי בחורי ישיבות רבים לאחר אשפוז פסיכיאטרי, נרקם וגובש הפרויקט. במסגרת העבודה על הפרויקט ומימושו קמה מסגרת ישיבתית, מתוך דגש וחשיבה על אלמנטיים ישיבתיים - הן במרחב הדירתי והן במבנה סדר היום של הישיבה. מסגרת זו תשמש למניעת אשפוז עבור בחורי ישיבה ותשמר את המסגרת אליה הם הורגלו, גם בשעות הקשות של מצבם הנפשי. את המסגרת ילווה צוות רפואי פסיכיאטרי וסיעודי, והקריטריונים בו הותאמו לסטנדרטים של משרד הבריאות עבור בית מאזן.