טיפול בזמן משבר


טיפול בזמן משבר

" חיי היחיד נעים בין שני קטבים אלה של ידידות וזרות. כאן יש מקום להגדיר בריאות ונוירוזה: אם בריא הוא האדם הידידותי, חולה - האדם הסובל מהתנכרות" (הרב וולבה).